Covid-19

 
CORONA-MAATREGELINGEN
(update 28 juni 2021)

Gelukkig neemt de ernst en omvang van de Corona-epidemie af en kunnen maatregelen worden versoepeld.
Toch vragen wij u om bij binnenkomst op locatie een mondkapje te blijven dragen. Dit omdat er tijdens het lopen/verplaatsen op veel plaatsen de 1,5 meter afstand niet kan worden geborgd. Indien u op uw zitplaats bent gearriveerd, is het dragen van een mondkapje niet meer noodzakelijk.

 

DSP Training heeft besloten om fysieke bijeenkomsten van groepstrainingen en cursussen met ingang van 7 april jongstleden weer mogelijk te laten zijn.

Uiteraard met inachtneming van de huidige RIVM-maatregelen èn indien mogelijke locaties waar de 1,5 meter afstand-regel kan worden gehandhaafd, toegankelijk zijn. 
Het maximale aantal deelnemers zal worden aangepast aan de ruimte per afzonderlijke locatie.

Online groepstrainingen en bijeenkomsten alsmede groepstrainingen in 'blended vorm' (mix tussen fysieke en online bijeenkomsten) zullen in ons aanbod blijven, om op deze manier zoveel mogelijk deelnemers te kunnen bereiken.
 
Mocht u (gaan) deelnemen aan een training op locatie,
dan zouden we u graag willen vragen om u te houden aan de RIVM maatregelen: 


- blijf thuis bij klachten en laat u testen;
- was vaak en goed uw handen;
- hoest en nies in uw elleboog;
- draag een mondkapje bij het binnenkomen en het verlaten van de ruimte of daar waar de 1,5 meter afstand niet kan worden geborgd;
- desinfecteer uw handen bij binnenkomst in het gebouw;
- houd 1,5 meter afstand;
- volg de looproutes.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Voor verdere vragen of informatie kunt u ons bereiken per e-mail DSPtraining@sge.nl of telefonisch op werkdagen tussen 09:00-12:00 uur op telefoonnummer: 040-7116036.