H@ppy in je vel

Als uw kind het sociaal wat lastiger heeft, zich sociaal buitengesloten voelt of gepest wordt, kan dit groepsaanbod uw kind verder helpen. Het groepsaanbod is tevens gericht op kinderen die moeite hebben met contacten aangaan en onderhouden. Of kinderen die juist een te stoere houding aannemen, wat andere kinderen afschrik

Inschrijven cursus

Omschrijving cursus

De groepstraining bestaat uit 5 bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst wordt begeleid door twee trainers die tevens praktijkondersteuner Kind & Jeugd zijn.
1. De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaken met elkaar. Dit om het groepsproces goed op gang te brengen en de veiligheid te creëren die nodig is om van elkaar en met elkaar te kunnen en durven leren.
2. De tweede bijeenkomst is een verdieping op het zelfbeeld en heeft als thema 'jezelf ten opzichte van anderen'.
3. De derde bijeenkomst helpt kinderen om meer invloed op hun eigen gedachten te hebben en hun oplossingsvaardigheden te versterken.
4. De vierde bijeenkomst laat de drie thema's terugkomen die in bijeenkomst 1, 2 en 3 zijn behandeld en hierin gaan kinderen concreet oefenen met de geleerde vaardigheden.
5. De vijfde bijeenkomst is een afsluitende bijeenkomst waarin de kinderen dat wat ze geleerd hebben in de training verder vorm geven door het ouders te presenteren in het laatste half uur van die bijeenkomst. Hiermee versterken we de geleerde vaardigheden en hopen we dit ook te borgen in de thuissituatie.

Doelgroep

De training is specifiek bedoeld voor kinderen in de leeftijd tussen 8 en 12 jaar die vanwege hun klachten bij de praktijkondersteuner Kind & Jeugd komen.

Aantal bijeenkomsten

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten. De begin- en eindbijeenkomst duurt 1,5 uur, de overige 3 bijeenkomsten duren 1 uur.

Trainer

De training wordt gegeven door twee praktijkondersteuners Kind & Jeugd.

Kosten

Voor deze training geldt geen eigen bijdrage.

Materiaal

Ieder kind dat deelneemt aan de training krijgt een account in Minddistrict. Hierin kan uw kind de opdrachten voor thuis maken.
Bij de eerste vier bijeenkomsten zullen de kinderen opdrachten voor thuis meekrijgen. Dit om verbinding te maken met de thuissituatie en kinderen ook de rest van de week te laten oefenen met de vaardigheden die ze willen versterken.

Volgende cursussen

Locatie Adres Datums Tijd Beschikbaar