Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden bij DSP-Training vertrouwelijk behandeld. Alle trainers en andere medewerkers zijn gehouden aan hun beroepsgeheim en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.


Uw persoonlijke gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening
  • voor doelmatig beheer en beleid
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Hierbij zijn uw gegevens niet naar u als persoon te herleiden en dienen enkel voor algemene onderzoeksdoeleinden.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.


DSP-Training is een samenwerkingsverband van Zorggroep DOH, SGE en PoZoB.
Deze organisaties hanteren de volgende eigen privacyreglementen/-verklaringen:

DOH
SGE
PoZoB